Szakember kereső - Könnyű keresés, valós adatok

58 (összesen)

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!
Az EU Tréning Bt. weboldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!
Információk:
Az EU Tréning Bt. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlap weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az EU Tréning Bt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az EU Tréning Bt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Az EU Tréning Bt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az EU Tréning Bt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az EU Tréning Bt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az EU Tréning Bt.-nek elfogadja, hogy az EU Tréning Bt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az EU Tréning Bt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni, kivéve ha erről a szerződő felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

Szerzői jog

Az EU Tréning Bt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang,videó és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az EU Tréning Bt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. 
A weboldal használata során a felhasználók által feltöltött fájlok, képek és videók közzététel előtt vizsgálaton esnek át, de csak minőségük alapján. A nem megfelelőnek talált képeket értesítés nélkül töröljük.

A beérkezett képek és videók jogi helyzetét nem áll lehetőségünkben ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges jogi következmények a feltöltőt terhelik. Az EU Tréning Bt.-nek nem áll szándékában jogvédett anyagok elhelyezése. Amennyiben bizonyítható információ kerül birtokunkba, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül, azt - az adott képet feltöltő felhasználó értesítése nélkül - oldalunkról eltávolítjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az EU Tréning Bt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az EU Tréning Bt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben jogilag fellép.